Wordt lokaal het nieuwe provinciaal?

Lokale partijen waren de grote winnaars na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart vorig jaar. Ook voor de verkiezingen van de Provinciale Staten heeft zich een aantal lokale partijen gemeld. Nu rijst de vraag: wordt lokaal het nieuwe provinciaal?

Inwoners van Gelderland kunnen op 18 maart kiezen tussen achttien verschillende partijen. Wie in kieskring Arnhem woont, kan zelfs kiezen uit negentien partijen, want Gelderse Centrum Democraten (een partij die stemmen probeert te werven met de niet zo sterke en incorrecte slogan ‘U stem telt’) is een partij die alleen meedingt in die specifieke kieskring.

Tussen die achttien partijen prijkt een aantal minder bekende namen als PSP’92, Libertarische Partij en Vrijzinnige Partij. Drie partijen die echter al wel dermate groot zijn dat ze ofwel landelijk actief zijn, ofwel in meerdere provincies op de lijst staan. Mijn aandacht wordt in Gelderland vooral getrokken door Lokaal Belang Gelderland en Lokale Partijen Gelderland: twee partijen die zijn gevormd door een collectief van lokale partijen.  Beide partijen willen graag de lokale belangen behartigen. Ik vind het alleen wel stug dat ze het blijkbaar al niet eens kunnen worden met ándere lokale partijen, waardoor er dus twee platformen zijn ontstaan.

Nog vreemder is misschien wel de gang van zaken binnen Lokale Partijen Gelderland. Dit collectief bestaat uit bestaande lokale partijen uit Geldermalsen, Neerijnen, Tiel, Buren en Zevenaar. Kartrekkers zijn twee politici van Dorpsbelangen, een coalitiepartij uit Geldermalsen. Ook Leefbaar Geldermalsen neemt deel aan het collectief en hier zit de crux: nog voor de verkiezingen daadwerkelijk achter de rug zijn, is er al een conflict ontstaan tussen de twee Geldermalsense partijen.

Dit conflict heeft er zelfs toe geleid dat de nummer zeven van de lijst, John Tapperwijn van Leefbaar Geldermalsen, is gestopt met Lokale Partijen Gelderland.  Hij heeft laten weten dat wanneer hij, tegen zijn eigen verwachtingen in, voldoende (voorkeurs)stemmen krijgt, hij als onafhankelijk statenlid verder zal gaan. De andere twee leden van Leefbaar Geldermalsen die op de lijst van Lokale Partijen Gelderland staan, steunen de beslissing van Tapperwijn en roepen hun achterban dan ook op vooral op hem te stemmen.

Eigenlijk kan ik dus concluderen dat er inmiddels op dríe verschillende (al dan niet collectieve) lokale partijen gestemd kan worden in Gelderland. Laat ik voorop stellen dat ik het idee op zich, om als lokale partijen gezamenlijk de lokale belangen te vertegenwoordigen niet verkeerd vind. Maar of de manier waarop in Gelderland nou zo goed is, betwijfel ik zeer.

Om mijn eigen vraag te beantwoorden: nee, ik denk niet dat lokaal het nieuwe provinciaal wordt. Mochten de partijen het pluche tijdens deze verkiezingen niet halen, kunnen ze wellicht alvast gaan werken aan een nieuw collectief, waarin ze echt allemaal meedoen en op één lijn zitten. Dan kan ik dezelfde vraag over vier jaar misschien positief beantwoorden.