Wie is er tegenwoordig nog lid van een politieke partij?

Wie anno 20115 lid is van een politieke partij is als een lezer van opinieweekbladen: een politiek geïnteresseerde van het uitstervende soort. Nog maar 2,4 procent van de kiesgerechtigde Nederlanders is lid van een politieke partij. De politiek staat erbij en kijkt ernaar.

Trouw kopte afgelopen maandag ‘Aanhoudend ledenverlies zorgelijk voor politiek’. In het artikel (Blendle), dat op een ontegenzeggelijk alarmerende toon is geschreven, staat dat de PvdA, VVD en het CDA samen 8.600 leden verloren in 2014. VVD en CDA beide 3.000, de PvdA 2.600. Dat is vooral slecht nieuws voor de partijen zelf. Ze raken tonnen aan subsidie kwijt en de vijver om te vissen naar nieuw politiek talent wordt alsmaar kleiner, aldus de krant.

Ik deel de zorgen van de krant wel. Dat van die subsidie interesseert me minder, maar het is niet goed dat steeds minder Nederlanders zich verbonden voelen aan een politieke partij en zich actief tegen de politiek aan bemoeien. Zo houden we met z’n allen de kloof tussen de burger en de politiek in stand. Maar het is aan de politieke partijen om weer interessant, en vooral geloofwaardig te zijn om nieuwe leden aan te trekken. Het gebrek aan een aanwas van nieuwe leden is volgens mij vooral het gevolg van een geloofwaardigheidsprobleem.

Ga maar na: wie in 2012 VVD stemde, kreeg de PvdA erbij en vice versa. De liberalen voeren alweer 2,5 jaar de agenda van Diederik Samsom uit, en de sociaal-democraten voeren de agenda van Mark Rutte uit. Daar komt het op neer, in ieder geval in de beeldvorming. Pas als de politieke partijen weer geloofwaardig worden voor kiezers, kunnen ze het tij keren en weer nieuwe leden werven.

De vraag is of de partijen dat beseffen en of ze op tijd in actie komen (waarom word ik nou nooit, maar dan ook nooit gevraagd lid te worden, hetzij op straat hetzij op Facebook, toch een plek waar heel specifiek kan worden geadverteerd?), nog voordat ze definitief worden afgeschreven door de kiezer.

Foto: PvdA / Wikimedia Commons.