#WhereAreYouJokowi

Joko Widodo’s eerste honderd dagen als president zitten erop. Er waren polls. Er waren protesten. En er was veel commentaar. “Jokowi’s” eerste honderd dagen waren bepaald geen sinecure. De ontevredenheid groeit en langzaamaan begint de emmer vol te raken.

Flinke deuk
Al kort na zijn inauguratie liet Widodo zijn spierballen rollen. Hij verhoogde de brandstofprijzen, beloofde strenger optreden tegen illegale visserij en kondigde de executie aan van veroordeelde drugshandelaren. Vooral dat laatste leidde tot veel verontwaardiging in binnen- en buitenland en sloeg een flinke deuk in Widodo’s imago van rechtschapen leider.

Mensenrechtenactivisten in Indonesië uitten in december ook al kritiek op Widodo toen diens minister van Justitie instemde met de voorwaardelijke vrijlating van Budihari Priyanto. Priyanto, oud-piloot van Garuda Indonesia, is veroordeeld voor de moord op mensenrechtenactivist Munir Said Thalib in 2004. Widodo beloofde eerder oude zaken als die van Munir nader tegen het licht te houden, maar Priyanto’s vrijlating doet anders vermoeden.

Behalve de vraagtekens bij Widodo’s mensenrechtenagenda, verwijten Indonesiërs hem ook zijn onzichtbaarheid. Vooral in het langlopende conflict tussen de nationale politie en de anti-corruptiecommissie (KPK) schittert Widodo door afwezigheid. Dit werd in januari pijnlijk zichtbaar. De media repten over de betrokkenheid van kandidaat-hoofdcommissaris Budi Gunawan bij een corruptieschandaal. Kort daarop arresteerde de politie plaatsvervangend KPK-voorzitter Bambang Widjojanto. Volgens geruchten zou Gunawan hierachter zitten en de KPK onder druk zetten om de zaak te seponeren. Widodo maande alle betrokkenen tot kalmte maar leek niet te willen bemiddelen, waarop Twitterend Indonesië zich massaal afvroeg waar hun president nu was – #WhereAreYouJokowi?

Verkiezingsbeloftes inlossen
Widodo moet laten zien dat hij zijn verkiezingsbeloftes kan inlossen. Hij zou bijvoorbeeld een statement kunnen maken door Gunawan’s kandidaatstelling te herroepen. Widodo heeft inmiddels al een stap in die richting gezet door na alle media-aandacht het benoemingsproces te vertragen en een onafhankelijke commissie om advies te vragen. Wanneer deze commissie haar advies presenteert staat Widodo voor de keuze: Besluit hij Gunawan het voordeel van de twijfel te geven? Of duwt hij een andere kandidaat naar voren die wars is van partijpolitiek en corruptie? Een keuze die zijn wankele imago als rechtschapen president kan maken of breken, want er is na zijn eerste honderd dagen niet veel meer nodig om de emmer te doen overlopen.

Foto: Yanuar / Wikimedia Commons.