Waarom ik een klimaatdictator wil

Foto: Pixabay.

Dat het klimaat nog niet dé prioriteit van iedereen is, vind ik zorgelijk. Begrijpelijk is het wel. Het gaat over de lange termijn en mensen hebben veel urgentere problemen waar ze zich zorgen over maken.

Dan maar vertrouwen op de mensen die ons besturen en voor ons beleid maken om onze samenleving te beschermen? Ook dat lijkt geen optie meer. De politiek kan duidelijk niets met het klimaat. Het vraagt om een langetermijnvisie en dat is nu juist waar onze politici niet mee overweg kunnen.

Kortzichtig
De politiek is kortzichtig met hun probleem-oplossingmethode. Politici voelen de hijgende adem van de kiezer in de nek. Alles hebben ze over voor de volgende verkiezingen. Een termijn van vier jaar, dat is niet bepaald ambitieus.

Klimaat wordt nog steeds behandeld als een tegenstelling tussen links en rechts, tussen rijk en arm of tussen progressief en conservatief. Een verdeling die niet meer voldoet als het gaat om klimaatverandering (er kan überhaupt getwijfeld worden aan deze concepten, maar dat is voor een andere keer).

Het klimaat moet dé prioriteit van iedereen worden, los van elke politieke voorkeur. Want wat hebben wij aan al die politieke beloftes als we straks onder water staan?

Klimaatdictator
Daarom wil ik graag een klimaatdictator. Tijdens mijn studie politicologie leerde ik dat een dictatuur de meest efficiënte regeringsvorm is. Het klinkt cru, maar het klopt wel. Alle besluiten neem je in je eentje en kunnen daarom snel worden doorgevoerd.

Het afgelopen jaar denk ik vaak aan die les. Als we het klimaat overlaten aan de politiek gaan we te traag vooruit. De tijd voor babystapjes was twee decennia geleden al voorbij, het is tijd voor immense stappen vooruit. Daarom de klimaatdictator. Iemand die op realistische wijze beleid implementeert en niet bang hoeft te zijn kiezers te verliezen.

Democratisch
Eindelijk gebeurt er iets. Boze mensen, gezeur en gehuil, want boehoe, autorijden wordt duurder. Gelukkig zijn deze driftbuien vaak van korte duur. Een klimaatdictator met lef, wat een bizarre maar heerlijke gedachte. Het kan echter kwaad bloed zetten bij mensen als hen de wil van een dictator wordt opgelegd. Om die reden wil ik water bij de wijn doen en presenteer ik graag een dictator met een democratisch trekje: het Klimaat Kabinet.

Het Klimaat Kabinet wordt een agentschap dat op objectieve wijze toeziet op de meest effectieve manieren om CO2-uitstoot terug te dringen. Vanuit het Klimaat Kabinet worden vervolgens vijf pakketten gepresenteerd die allemaal in dezelfde mate zorgen voor een beperking van CO2-uitstoot. Deze vijf pakketten kunnen worden voorgelegd aan het Nederlandse volk middels een referendum.

Op deze manier geef je het Nederlandse volk de kans om mee te beslissen op welke manier ze de klimaatverandering willen aanpakken, maar dat het gaat gebeuren is een feit. Als het volk hun voorkeur heeft uitgesproken voor een van de pakketten van de dictator kan er worden overgegaan tot actie.

Eindelijk.