Vrouw met ballen start campagne

In sommige campagnes gaan bakken met geld om, worden de beste campagne-experts aangetrokken en wordt alles uit de kast getrokken om de kiezer, de koper of de politicus te overtuigen. Maar sommige mensen hebben geen geld, geen macht, geen campagne-experts. Zo iemand is Shirin Musa, die met de door haar opgezette stichting Femmes for Freedom (FFF) opkomt voor de nare gevolgen van huwelijkse gevangenschap.

Ondanks het feit dat ze vrijwel geen middelen heeft, zijn haar ambities torenhoog; de Nederlandse wet aanpassen zodat mannen hun vrouw niet langer kunnen vasthouden in een religieus huwelijk. Haar campagne is niet zonder succes; ze is volop in de media en er zijn inmiddels Kamervragen gesteld over haar onderwerp. Maar hoe bouw je een campagne in je eentje?

Musa is een zogenoemde ervaringsdeskundige. Ze zat zelf gevangen in een religieus huwelijk met een man van Pakistaanse afkomst. Ze was weliswaar naar burgerlijk recht gescheiden, maar haar man wilde niet meewerken aan de islamitische scheiding. Met alle gevolgen van dien. Musa kon geen andere man trouwen en in verschillende Islamitische landen zou ze bij contact met een andere man terecht kunnen staan voor overspel. In sommige landen kan dat zelfs de dood tot gevolg hebben. Ter vergelijking: haar man zou gewoon opnieuw kunnen trouwen zonder strafbaar te zijn. Musa is de eerste Nederlandse moslima die via de rechter haar man dwingt om mee te werken aan een religieuze scheiding.

Haar eigen ongelukkige huwelijk waar ze alleen met behulp van de rechter een definitief eind aan kon maken, maakt haar boos. In Nederland hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten, maar Musa kon daar klaarblijkelijk niet zomaar vanuit gaan. Ze besluit op te komen voor de vele andere vrouwen in dezelfde situatie en richt FFF op. Met deze stichting wil ze niet alleen een aanpassing van de wet tot stand brengen, maar ook vrouwen beter informeren. In de Joodse cultuur is het bijvoorbeeld niet ongewoon om in de huwelijkse voorwaarden te laten opnemen dat een religieuze scheiding niet verhinderd zal worden door de man. Ook op deze manier kan de vrijheidsbeperking van de vrouw worden tegengegaan.

In minder dan een jaar tijd krijgt Musa het voor elkaar om het onderwerp op de agenda te zetten. Hoe ze dat doet? Vooral door onverstoorbaar haar verhaal te vertellen aan iedereen die luistert. Juristen, hulpverleners, journalisten en campagnestrategen benadert ze actief door te bellen, Twitteren, mailen en Facebooken. Ze vertelt haar verhaal op zo’n manier dat je je als Nederlander schaamt dat dit mogelijk is binnen ons rechtssysteem. En niet alleen wekt ze medeleven op; ze biedt je meteen een handelingsperspectief. Ben je campagnestrateeg? Help me dan met het vinden van de juiste media. Ben je journalist? Schrijf dan over de schrijnende verhalen als gevolg van huwelijksdwang. Ben je politicus? Stel Kamervragen! Daarnaast voert ze een bewonderenswaardig mediaoffensief. Alleen al in 2012 hebben onder andere Trouw, Volkskrant, NRC Handelsblad, Nieuwsuur en NOS Journaal aandacht besteed aan haar onderwerp.

Op deze manier weten Musa en FFF binnen de kortste keren een enorme groep invloedrijke mensen aan zich te binden. Ze vertelt haar verhaal, zorgt dat iedereen er naar luistert, zoekt actief naar deskundigen en influentials en biedt hen meteen een handelingsperspectief. Inmiddels heeft Musa voor elkaar dat Sterk (CDA) en Hachchi (D66) Kamervragen hebben gesteld over een Nederlands-Pakistaanse vrouw die in Pakistan in huwelijkse gevangenschap verkeert. Haar man eist haar seksueel op en volgens een vonnis van een Pakistaanse rechter heeft hij daar het recht toe. Daarnaast heeft er, naar aanleiding van een verzoek van FFF, een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaatsgevonden over de aanpassing van de wet huwelijksdwang.

Wat kunnen we leren van deze powerwoman? Voor campagnevoeren heb je geen geld, macht of experts nodig. Zorg voor een goed verhaal, zoek de influentials, biedt hen een handelingsperspectief en zorg ervoor dat je je doel niet uit het oog verliest. Al is je ambitie nog zo hoog, een goede campagne begint bij jezelf!

Noortje Jacobs
Noortje (1983) is communicatiewetenschapper en filosoof en werkt sinds 2011 bij BKB. Daar geeft ze advies bij het Deltaprogramma IJsselmeergebied en werkt ze voor Jet-Net aan het verbeteren van het bètaonderwijs. In haar eigen tijd zet ze zich in voor stichting Femmes for Freedom en GroenLinks.