Home Tags Journalistiek

Tag: journalistiek

Wij van de journalistiek adviseren journalistiek

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is er in de media veel aandacht voor lokale en regionale journalistiek. Die zou namelijk van onschatbare waarde zijn voor onze democratie. Deze pleidooien zijn opvallend vaak afkomstig van journalisten zelf. Journalisten vinden zichzelf namelijk nogal belangrijk. De burger denkt daar anders over. Een onafhankelijke en belangeloze pers levert een bijdrage aan het functioneren van...

Wie controleert de macht?

Waartoe is de journalist op aard? In De Balie kwamen ze er niet uit deze week. Daags na pakjesavond bogen verschillende tv- en krantenjournalisten zich over deze kwestie, onder de noemer Slow politics - voorbij de mediahype. Veel andere vragen kwamen op: wanneer is de Boze Burger ontstaan, waar komt het wantrouwen vandaan, is de journalistiek nog wel verankerd...

Onderzoeksjournalistiek wordt schaars, dat kan anders

Als ik tegenwoordig achter een bureau zit heb ik meestal drie, vier en in een enkel geval vijf, laptops om me heen staan. Ik stel me zo voor dat mijn huid over een jaar zilvergrijs is van al dat artificieel beeldschermlicht dat mijn gezicht van alle kanten bestraalt. Om de zoveel minuten draai ik mijn stoel en ga ik...

Lees ook