Home Tags Gedrag

Tag: gedrag

Jij bepaalt zelf wel wat je doet. Toch?

Publiekscampagnes hebben meestal drie doelen: invloed uitoefenen op kennis, houding en gedrag. In die volgorde. Het begint bij kennis omdat dat het makkelijkst is en omdat men veronderstelt dat weten of niet weten het verschil maakt bij de gewenste gedragsverandering. Hoe logisch dat ook klinkt, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schoot vorig jaar al wat gaten in die...

Lees ook