Rampreizen: avontuurlijke reizen tegen knalprijzen

Vorige week is het ‘dreigingsniveau terrorisme’ verhoogd van ‘beperkt’ naar ‘substantieel’. Wat dat precies betekent voor ons burgers blijft in nevelen gehuld. Het persbericht dat het ministerie van Veiligheid en Justitie verstuurde maakt gewag van een toename van het aantal Nederlandse ‘jihadreizigers’. Deze nieuwe term brengt herinneringen boven aan de campagne ‘Rampreizen: avontuurlijke reizen tegen knalprijzen’ van het onvolprezen journalistiek productiebureau Prospektor.

Het virtuele reisbureau Rampreizen.nl bood reizen aan naar (post-)conflictgebieden als Congo, Afghanistan, Sudan en Eritrea. De te verwachten gevaren en ontberingen van een vakantie in dergelijke brandhaarden werden aangegrepen om het belang van westerse hulp te onderstrepen. In plaats van echt af te reizen, werd de bezoeker gevraagd om ook een steentje bij te dragen aan de wederopbouw van deze door oorlog of andere rampen geteisterde landen. Maar inmiddels zijn er dus zo’n 100 Nederlandse jongeren die toch afreisden naar landen als Syrië voor een ‘doe-vakantie’. Misschien toch Rampreizen.nl nieuw leven inblazen?