Openbare meldingen online kunnen beschadigd vertrouwen terugveroveren

Voor het grote publiek lijkt deze maanden schandaal na schandaal uit de gezondheidszorg naar buiten te komen. Zelfs “artsen met een beroepsverbod” zijn nog aan het werk kopte de Telegraaf, “Meer mis in Ruwaard Ziekenhuis” kopt de NOS.

Naast de directe slachtoffers leiden vooral alle goede artsen en instellingen hieronder. Wie op bezoek gaat bij een zorginstelling levert zich helemaal over aan de dokter; vertrouwen is het fundament onder een goede arts-patiëntrelatie. De patiënt vertrouwt dat hij of zij goed gediagnosticeerd en behandeld zal worden, omdat de arts dit verdient op basis van de status van de beroepsgroep. “Het was zo’n aardige dokter”, zeiden oud-patiënten van Ernst Jansen Steur.

Er is geen twijfel over mogelijk dat de recente schandalen in de media dit vertrouwen hebben ondermijnd en niets wijst erop dat er op dit moment aan herstel wordt gewerkt. Afgelopen week doken er weer ‘duizend medische missers’ bij RTL. Patiënten hebben eerder het idee dat klachten in de doofpot gestopt worden en dat er nog veel meer naar buiten moet komen, dan dat de medische wereld de ergste blunders nu achter zich heeft gelaten.

De enige weg naar het herstel van vertrouwen voor de gehele beroepsgroep is transparantie. Het voorstel van de NPCF om meldingen openbaar te maken is een goede eerste stap in die richting. Maak bekend waar mogelijke fouten gemaakt zijn en wat er vervolgens aan gedaan wordt. Er is helemaal geen noodzaak om meldingen verborgen te houden; juist het vrijgeven laat zien dat de gezondheidszorg bereid is te laten zien wat er mis gaat en daar aan te werken.

Helaas denkt niet iedereen er zo over. Hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate riep zelfs dat dit er wellicht toe zou leiden dat ziekenhuizen geen meldingen meer zouden doen uit vrees voor reputatieschade. Dat is de omgekeerde wereld. Ziekenhuizen horen gewoon te melden en voorkomen reputatieschade door goed om te gaan met klachten en verbeteringen door te voeren.

Bovendien kan op een online platform de reactie van de betreffende instelling naast de oorspronkelijke melding geplaatst worden, waardoor men een eenzijdig beeld voorkomt. Op dit moment hebben patiënten al de mogelijkheid om na een slechte behandeling hun ongenoegen op social media of op hun eigen weblog te zetten, en dan zonder weerwoord van de instelling. Juist het internet biedt de mogelijkheid om alle relevante informatie samen te brengen: de klacht van de patiënt, het antwoord van de arts of instelling, een onafhankelijke reactie van de inspectie, de vervolgstappen die de instelling nam, het eindresultaat, etc.

Vertrouwen is in de 21e eeuw geen gegeven meer, maar moet verdiend worden. Wie vandaag de dag op internet open kaart speelt, zal dat terugkrijgen. En alleen wanneer eerlijk en transparant over de mogelijke fouten wordt gecommuniceerd, zal het mogelijk zijn geloofwaardig te vertellen hoeveel miljoenen geslaagde behandelingen er tegenover die duizend medische missers staan.

Verover daarom dat vertrouwen dus terug en lanceer die site zo snel mogelijk, NCPF.

Dit stuk verscheen eerder op de site van Merkendokters.