Het Bulderbos

Zo af en toe kom je een campagne uit het verleden tegen die zo mooi is dat je het verhaal moet delen. En het verhaal van het Bulderbos is zo’n campagne.

Bulderbos

Mijn buurvrouw is dood. Ze heeft gekozen voor euthanasie nadat haar kanker niet meer te behandelen was. Het was een bijzonder mens mijn buurvrouw. Een beetje op zichzelf maar immer vrolijk en altijd met haar tuin bezig. Ook mijn vriend is nogal veel in ons Amsterdamse tuintje te vinden en zo kwam het dat ze op een dag vroeg of hij met haar mee wilde naar haar bos, het Bulderbos.

In de jaren ’90 wilde Schiphol uitbreiden. De Bulderbaan moest worden gebouwd om te voorzien in het toegenomen vliegverkeer. Milieudefensie is hier fel op tegen en koopt in 1994 het stuk land waar de nieuwe landingsbaan moet komen. Daar wordt het Bulderbos op gebouwd. Ruim 8000 mensen kopen en planten bomen voor het bos. Niet veel later blijkt dat de nieuwe baan toch ergens anders komt te liggen, maar ook dit stuk land weet Milieudefensie te bemachtigen en zo wordt het Bulderbos groter. Omdat de organisatie voorziet dat het stuk land via gerechtelijke procedures toch in handen komt van Schiphol, wordt het opgedeeld in kleine stukjes en worden honderden mensen mede-eigenaar. De meeste eigenaren bezitten slechts een kleine vierkante meter van het bos. Slim, want daardoor moet Schiphol niet tegen één maar tegen een paar honderd eigenaren procederen. En dat duurt vooral heel erg lang.

Er volgt een jarenlang juridisch getouwtrek en een politiek en maatschappelijk debat. Een kleine organisatie heeft het voor elkaar dat de nieuwe landingsbaan jarenlang onderwerp van gesprek is. Maar in 2001 trekt Schiphol aan het langste eind en mag het tweede deel van het Bulderbos onteigenen om een vijfde landingsbaan aan te leggen.

Het eerste stuk Bulderbos wordt behouden en er komen mensen die zich inzetten om het bos te behouden: De Bulderboswachters. En mijn buurvrouw was één van die Bulderboswachters. Eén van die mensen die door het planten van bomen een jarenlange campagne heeft gevoerd tegen de louter economische belangen van Schiphol. Dag lieve buurvrouw. Ik geloof niet in de hemel, niet in God en niet reïncarnatie, maar voor mij leef je altijd verder in het Bulderbos.

Noortje Jacobs
Noortje (1983) is communicatiewetenschapper en filosoof en werkt sinds 2011 bij BKB. Daar geeft ze advies bij het Deltaprogramma IJsselmeergebied en werkt ze voor Jet-Net aan het verbeteren van het bètaonderwijs. In haar eigen tijd zet ze zich in voor stichting Femmes for Freedom en GroenLinks.