Economie herstelt, maar gaat het écht beter?

De koppenmaker van NRC besloot deze week om het nieuwe jaar opgewekt te beginnen: ‘Werkloosheid eurozone is nauwelijks toegenomen.’ Dat er 452.000 werklozen in een jaar bijkwamen en de teller in de eurozone inmiddels op 19,2 miljoen staat, is kennelijk geen nieuws?

Wel nieuwswaardig was de melding dat de inflatie is gedaald tot onder de 1%. Dat lijkt een hele geruststelling voor de waarde van opgepotte vermogens. Geld lenen is goedkoop. Daarmee zouden broodnodige investeringen kunnen worden aangezwengeld. Maar dit gebeurt niet onder druk van politieke orthodoxie, die door extra bezuinigingen de normale economische dynamiek hinderen. Terecht waarschuwt Coen Teulings dat juist deflatie (daling van prijzen) op de loer ligt. Dit Japanse scenario betekent dat er niet of nauwelijks perspectief is op economische groei. En zonder groei geen politieke ruimte om werklozen aan werk te helpen en te voorkomen dat mensen hun honger moeten stillen in gaarkeukens. En voor de financiële liefhebbers: de staatsschulden blijven hoog of stijgen zelfs.

Dat er inmiddels tekenen zijn van licht herstel mag niet een alibi zijn te denken dat de sociale schade vanzelf wordt ingehaald.

Honger heeft inmiddels in Portugal en Engeland de voormalige middenklasse bereikt. Vanuit het Britse bedrijfsleven en zelfs in de conservatieve partij klinken geluiden of het minimumloon niet omhoog moet. In de VS wordt door sommige Republikeinen openlijk gesproken over het steunen van de push van president Obama voor verhoging van het minimumloon (dat vermindert in hun redenering namelijk de druk op sociale programma’s die dan weer makkelijker kunnen worden ingeperkt).

In de VS presenteerden de Young Invincibles een studie waarin de jaarlijkse schade van de huidige jeugdwerkloosheid in de VS op $25 miljard per jaar wordt geschat. Die schade neemt steeds sneller toe naarmate mensen langer buiten de arbeidsmarkt staan, want ze verliezen hun vaardigheden en kans om ooit nog op passend niveau terug te keren.

In Amerika ligt het percentage werkloze jongeren onder 25 jaar op 15%. Maar in de eurozone ligt dit nog veel hoger: 24% (in Spanje 57%!).

Wanneer en door wie wordt het aanpakken van deze schadepost op nr. 1 gezet?