De perfecte storm voor de PvdA

Het overkomt elke partij wel eens tijdens een verkiezingscyclus: een perfecte storm. Was in 2010 het CDA het bokje en in 2012 Groenlinks het haasje, met de gemeenteraadsverkiezingen lijkt het voor de PvdA bar en boos te worden. Voor de PvdA Amsterdam is het nu al zeker dat er zetels verloren zullen gaan.

Wat gaat er mis? Je kunt je beter afvragen wat er niet misgaat.  Het belangrijkste is dat de partij niet de kans krijgt (of creëert) om het eigen verhaal te vertellen, de conversatie te domineren. Pieter Hilhorst en de zijnen moeten een oorlog op twee fronten uitvechten: één tegen de niet aflatende afkeuring van het beleid van Rutte-2 door de eigen kiezers, en één tegen een niet aflatende stroom negatief nieuws die steeds maar weer het eigen verhaal verdringt.

Op vrijwel alle fronten die veel van de PvdA-kiezers van 2012 belangrijk vonden laat de PvdA in het kabinet het in hun ogen afweten. Met name op het gebied van zorg, wonen en sociale zekerheid heeft de PvdA samen met de VVD beleid ingezet dat weinig genade vindt onder PvdA-kiezers. Het ‘eerlijke verhaal’ van Diederik Samsom werd toch vooral geïnterpreteerd als het verhaal dat hen zou ontzien en de ander zou raken. Dat valt tegen, zo oordelen ze. En dan blijft de werkloosheid ook nog eens hoog.

Reken daar zaken als tóch kiezen voor de JSF en instemmen met de strafbaarstelling van illegaliteit bij en je hebt meerdere weerfronten die elkaar op hetzelfde moment raken. Tegelijkertijd blijft het slechte nieuws over de PvdA en PvdA’ers in den lande maar komen. Graait er niet iemand in een armoedekas dan pleegt iemand wel fraude, moet er een minister bijna aftreden of doet een andere partijhotemetoot domme uitspraken. Alles dat tegen kan zitten, zit tegen.

En dan Amsterdam. Ook daar houdt het niet op. Wil Pieter Hilhorst net de vruchten gaan plukken van Lodewijk Asscher’s onderwijsbeleid, verschijnt er een CPB-onderzoek dat kritisch is over juist dat beleid. Dan mag later blijken dat er nogal wat nuance zit en de Onderwijsinspectie anders oordeelt, de schade is toegebracht. En dan was er nog dat akkefietje van 188 miljoen.

En de storm gaat maar niet liggen.

D66 Amsterdam hoeft intussen weinig te doen. Lijsttrekker Jan Paternotte surft mee op de golven die Alexander Pechtold in Den Haag heeft gecreëerd. Zoals de PvdA in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 meevoer op grote onvrede over het toen zittende kabinet, waar D66 in zat, zo is het dit keer de PvdA die de klappen gaat krijgen. D66 daalde in 2006 naar twee (ja, 2) zetels in de Amsterdamse gemeenteraad — een uitslag die tot enige relativering en bescheidenheid zou moeten leiden, ongeacht welke partij.

Zo erg als toen voor D66 zal het voor de PvdA Amsterdam nu niet worden. Maar de kater zal er voor PvdA’ers niet minder om zijn.