Breek de lobbystaat af, word lobbyist!

Alles wat Donald Trump doet, is nieuws. Slecht nieuws. Maar het nieuws dat Trump lobbyisten aanpakt, is zo slecht nog niet. We mogen het draaideurpolitici best wat moeilijker maken.

Transparency International meldt deze week dat in Brussel oud-politici massaal aan de slag gaan bij lobbybedrijven, een derde van de oud-Europarlementariërs en maar liefst de helft van alle oud-Eurocommissarissen. Volgens Syp Wynia tiert ook in ons land de lobbycratie. Hij roept in Elsevier op om de lobbystaat Nederland af te breken. Tijd voor de sloopkogel.

Handel in contacten is de kern van het probleem. Oud-politici zijn gewild bij grote bedrijven en lobbykantoren omdat ze een uitgebreid relevant netwerk hebben en hiermee de concurrentie op achterstand zetten. Dit zorgt ervoor dat Nederland een ondoorzichtig bolwerk blijft van machtige belangen.

Begin dit jaar diende zich een mooie gelegenheid aan dit te veranderen. De Tweede Kamer debatteerde toen over het voorstel van PvdA’ers Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug om lobbypraktijken uit de achterkamers te trekken. Niet alleen de gevestigde belangen zouden toegang tot Den Haag moeten hebben, maar ook de uitdagers, de dwarsdenkers en de kleinschalige maatschappelijke initiatieven. Openheid zou de lobby een stuk eerlijker maken. Een mooi initiatief, maar helaas voelden de meeste politieke partijen weinig urgentie.

Gelukkig hoeven we niet te wachten op Den Haag voor het opdoeken van de lobbystaat. Dit kunnen we ook zelf, want paradoxaal genoeg is lobbyen de beste manier om dit te doen. Lobbyen is dan niet langer voorbehouden aan kapitaalkrachtige organisaties, maar wordt zelfs voor kleine particuliere initiatieven een belangrijke activiteit. We zorgen met elkaar dat meer belangen hun weg naar beleidsmakers vinden. Meer maatschappelijke input zorgt voor betere beslissingen.

Hiervoor is toegang nodig tot namen, functies en zakelijke contactgegevens van beleidsambtenaren van het Rijk, de provincies en gemeenten. Op dit moment zijn deze gegevens slechts openbaar voor organisaties die zich een jaarabonnement op de online Staatsalmanak à 1717 euro per persoon per jaar kunnen veroorloven. Daarom hebben we vanuit ons lobbykantoor Wallaart & Kusse Public Affairs een wob-verzoek ingediend om deze gegevens online inzichtelijk te krijgen. Een eerste stap in het ontmantelingsproces.

Nederland telt 17 miljoen lobbyisten, help ons de lobbystaat af te breken!

Joram Schollaardt en Myrthe Kusse, Wallaart & Kusse Public Affairs

Foto: White House photographer / Wikimedia Commons.

Myrthe Kusse
Met een sterk wetenschappelijke en internationale achtergrond maakte Myrthe in 2008 de overstap naar Den Haag. Bij een lobbybureau ontwikkelde ze haar analytische public affairs vaardigheden. Met deze moderne methodes maakte Myrthe school bij Natuurmonumenten, waar ze politiek- bestuurlijke monitoring, issue management en stakeholder management opzette. Samen met Tino Wallaart is zij eigenaar van Public Affairs bureau WKPA.