Arabisering van onze Facebook-timeline

Sinds deze week regent het Arabische vriendschapsverzoeken op onze timeline. Met een delegatie van BKB hielden we vorig weekend een campagnetraining in Tunesië. Daar wordt eind oktober  het parlement gekozen en een maand later de president.

Maar liefst 33% van de Tunesiërs zit op Facebook en onder onze 70 cursisten – allen aspirant-politici en politieke activisten – was de score 100%. Van feministen tot moslimbroeders, van liberalen tot socialisten, allen zijn ze bevriend met elkaar en met ons op het wereldwijde web. Het is de vraag hoeveel waarde ‘vriendschappen’ op Facebook hebben natuurlijk. Maar tijdens de campagnetraining die we gaven, verraste het ons hoe makkelijk jongeren van verschillende politieke partijen met elkaar aan de slag gingen. Opvallend in het licht van de afstand tussen hun partijleiders. Bovendien zijn de verkiezingen aanstaande.

140915_CW2
De onderlinge strijd uitte zich in het uitbundige afkraken van elkaars boodschappen en posters. Maar het grootste deel van het weekend werd er gebroederlijk samengewerkt in de fictieve partijen die we hadden opgericht. Links & rechts, modern & religieus gingen op in de Familiepartij, de Partij voor Brood en Waardigheid en de Partij van de Ware Democratie. Techniek voor politiek, want we waren bij elkaar om te trainen op campagnevoeren. Zonde om die schaarse tijd te besteden aan zinloze pogingen om leden van andere partijen te elfder ure te laten overlopen.

“Veiligheid is verreweg het belangrijkste thema tijdens de verkiezingen”

Maar behalve dat inzicht zal de saamhorigheid ook versterkt worden door de gevaren die het land omringen. De Arabische Lente die Tunesië nog altijd op het pad van democratie en pluriformiteit houdt, veroorzaakt in buurland Libië chaos en geweld. Veiligheid werd dan ook voor alle deelnemers als centrale thema genoemd voor de komende twee verkiezingen.

Het is te hopen dat deze nieuwe generatie politici – grotendeels politiek actief geworden na de val van dictator Ben Ali – er met elkaar in slaagt om die veiligheid te bewaren. En te bewaken dat binnen die veilige cocon de nieuw verworven democratische en de traditionele sociale vrijheden overeind blijven. Dat is ongewis omdat de revolutie vele tientallen nieuwe partijen voort bracht, waarvan lang niet altijd duidelijk is welke punten ze najagen. En bij meer gevestigde partijen is het lastig in te schatten hoe de verkiezingsprogramma’s zich verhouden tot hun werkelijke langetermijndoelstellingen.

140915_CW3
Het is logisch dat de ellende in Syrië en Irak het nieuws domineert. Maar voor de politieke en maatschappelijke ontwikkeling in de Arabische wereld is het minstens zo relevant om Tunesië dit najaar in de gaten te houden.