101 jaar ‘pussy politics’

©Moze Mertens

Sinds 1918 zitten er vrouwen in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg was de eerste. Dat is al meer dan honderd jaar geleden. En dit jaar is het honderd jaar geleden dat het algemeen actief kiesrecht inging. Sinds die tijd is er nog niet één vrouw in Nederland geweest die de positie van premier innam.

Het aantal vrouwen in de Tweede Kamer daalt al sinds 2010 en is nu weer op het niveau van het jaar 2002. Nog nooit eerder, in de afgelopen honderd jaar, hebben we zulke sterk dalende percentages gezien van het aandeel van vrouwen in het parlement. 

Voor mijn afstuderen aan de kunstacademie in Den Haag hou ik me voor mijn scriptie en afstudeerproject met dit onderwerp bezig. Ik focus op de empowerment van het individu en strijd voor een vrouwelijke premier in Nederland. 

Lees verder onder de illustratie.

Suze Groeneweg ©Moze Mertens

Het is de combinatie van politiek, kunst, en activisme die mij intrigeert. Ik wil kunst inbrengen in dit specifieke politieke vraagstuk, omdat ik ervan overtuigd ben dat kunst als een interessant kritisch kader functioneert waardoor je de wereld kunt bekijken. Met dit onderwerp van vrouwen in de politiek en empowerment liggen veel meningen en verwijten in de weg van verandering. Kunst legt daarentegen geen mening op. Met mijn kunst, wil ik vragen stellen. Speculatie aanwakkeren over waarom sommige situaties nog steeds zo zijn als ze zijn en hoe we dingen zouden kunnen veranderen.

Hier zie je een aantal illustraties die ik maakte voor mijn scriptie en afstudeerproject. Waarom denk jij dat er nog nooit een vrouwelijke premier is geweest in Nederland?

De premiers van Nederland van de afgelopen 100 jaar ©Moze Mertens
©Moze Mertens
Moze Mertens
Moze Mertens is creatief strateeg bij BKB. Ze studeerde Interactive Media Design aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (afgestudeerd).