The Invisible Man

We zien daklozen niet als pechvogels, maar als onwillige prutsers die weigeren iets van het leven te maken. Het liefst lopen we met een grote boog om hen heen. Z! maakte een spotje om de schijnbare onzichtbaarheid van de daklozen aan te kaarten. Ik voel me aangesproken, ik hoop u ook.

Het aantal daklozen in Nederland stijgt hard. Waren het er in 2009 nog 17.000, in 2012 waren het er al 27.000, een stijging van bijna 60%. Door de crisis is gebleken dat zelfs mensen die het goed voor elkaar hebben snel in de put kunnen raken. Iedereen kent wel iemand die zijn of haar baan verloor terwijl het huis onder water stond. Desondanks hebben we nog steeds een negatieve kijk op daklozen. In onze maakbare wereld hebben mensen het toch vooral aan zichzelf te danken wanneer ze geen dak boven hun hoofd hebben. We zien daklozen niet als pechvogels, maar als onwillige prutsers die weigeren iets van het leven te maken. Het liefst lopen we dus met een grote boog om hen heen.

Daklozenkrant Z! wil hier een einde aan maken en lanceert de campagne ‘Zeg een dakloze gerust eens gedag’. De boodschap is simpel: daklozen zijn mensen zoals jij en ik. Kom je een dakloze tegen, bijvoorbeeld voor de supermarkt, zeg dan eens hallo. Loop er niet met een boog omheen, kijk niet weg, loop niet met je iPhone te spelen, maar zeg gewoon hallo. Het is een tijdsinvestering van een schamele seconde, dat kan iedereen zich veroorloven.