Terug

De bloggers

Sophie Van Hogendorp

Sophie van Hogendorp (1986) studeerde Communicatie in Groningen. Tijdens deze opleiding lag haar focus, met stages bij de lokale Omroep Organisatie Groningen en omroep LLiNK en een specialisatie mediastiek, op media.

Sophie is na haar opleiding aan het werk gegaan als freelance journalist en communicatieadviseur. Ze schrijft onder meer voor een aantal lokale en regionale kranten en verzorgt de communicatie voor Theater De Fransche School in Culemborg.

Social media